Nyt telefonnummer til vagttelefonen

Vagttelefon: 97 120 118

Fra 1. november 2017
vil vagttelefonen blive besvaret af en medarbejder hos Dansk Industri og Skadeservice – DIS.

Vagttelefonen kan benyttes, hvis der opstår en uopsættelig situation i dit lejemål udenfor normal arbejdstid. Det vil sige, en situation, hvor en reparation/udbedring ikke kan vente til efterfølgende hverdag.

Meget vigtigt!!
Du kan selv komme til at betale for udkaldet.

Husk, det er dyrt hvis du rekvirerer vagtudkald udenfor normal arbejdstid.
Hvis fejlen skyldes dine egne installationer f.eks. opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, defekt lampe o.lign. skal du selv betale for udkaldet.
Det samme gælder, hvis du selv er skyld i stoppede afløb – eller hvis du tilkalder hjælp til f.eks. en sprunget sikring.


Et vagtudkald udenfor normal arbejdstid koster typisk kr. 4.000,00.
Brug derfor kun vagtudkaldet når det er strengt nødvendigt.

Hvis du har haft brug for et vagtudkald, skal du kontakte boligforeningens administration, førstkommende hverdag, så vi ved, at der kommer en regning.
Hvis du undlader dette, vil regningen blive pålagt dig, og opkrævet med huslejen.