MobilePay

Det er nu muligt at betale din husleje, indmeldelse, venteliste mm. med MobilePay.

MobilePay: 25 65 03 21
Påfør gerne en tekst med navn og adresse.


Beløbsgrænsen er pt. kr. 5.000,00 om dagen, den vil dog blive forhøjet op til kr. 10.000,00 om dagen, inden januar 2016.