Nyt fra afd. bestyrelsen på Stadion Allé

Den nye afdelingensbestyrelse på Stadion Allé har holdt der første bestyrelsesmøde. Referatet fra mødet er nu tilgængelig på hjemmeside. 

Referat fra møde d. 8.10.2015.