Hvem må bo i lejligheden?

Almene boliger må kun bebos af kontanthaver og dennes husstand. 

Med dennes husstand forstås: 
Ægtefælde 
Kæreste
Hjemmeboende børn under 23 år
Evt. værge 

Bliver der registreret andre på adressen, kan det ende med en udsættelse af lejemålet