Husregler

 
I Startboligerne har vi få husregler. Overordnet set gælder det om, at du husker at tage hensyn til dem der bor under samme tag som dig og udviser hensynsfuld adfærd over for dem.

Musik og støjende adfærd må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter kl. 23.00. Det henstilles i øvrigt til at ejendommens beboere at udvise hensynsfuld ved færdsel på trappeopgangen.

Hvis der holdes fest i en lejlighed, skal alle omkringboende, der kan blive generet af festen skal have besked mindst 1 uge i forvejen, og efter kl. 23.00 skal støjniveauet fra lejligheden være på et minimum. Døre og vinduer skal være lukkede så længe der spilles musik, og/ eller der støjes fra lejligheden.

Du skal rydde op efter dig selv på fællesarealer.

Som ung I Startbolig, kan du ikke have problemstillinger af misbrugskarakter.


Det forventes at du deltager I samtaler med personalet, hvor I evaluere på hvordan det går med de mål du sammen med din sagsbehandler har opsat. Disse snakke kalder vi ‘uge-snakke’