Faciliteter

Nedenunder kan du læse om de faciliteter, der er at finde i din afdeling.
(Klikker du på nedenstående links springer du direkte til emnet)

Antenneforhold
Parabol
Hvidevarer
Husdyr
Haver
Snerydning
Renovation
Storskrald 
Opførsel af havestue mm.
Sms-service

Antenneforhold

Alle i afdelingen har mulighed for at se kabeltv fra YouSee. 
Med huslejen følger ”den lille grundpakke” ønsker du mellempakken eller fuldpakken, skal du selv kontakte, aftale og afregne med YouSee.
Der er også mulighed for at afmelde grundpakken og dermed ikke betale antennebidraget. Ønsker du at afmelde grundpakken, skal du kontakte boligforeningens kontor.
Alle henvendelser vedrørende tvpakker, fejlmeldinger, ændringer, klager m.v. skal rettes til YouSee.

YouSee kan kontaktes på telefon 70 70 40 40 eller på deres hjemmeside www.yousee.dk

Parabol
Ønsker du at opsætte en parabol ved din bolig, må dette ikke ske uden foregående ansøgning. Såfremt man opnår tilladelse til opsætning af parabol, skal der indbetales et depositum kr. 2.000,00 til evt. reparationer på murværket.

Hvidvarer
Der hører ingen hvidevarer til boligen.

Husdyr
I afdelingen er det tilladt at holde et husdyr. Har du et husdyr, skal der laves en husdyrkontrakt, du kan spørge administrationen om dette.

Haver
Du er selv forpligtiget til at holde din have i ryddelig og pæn stand. Græsplanen skal slås jævnligt, ukrudt skal fjernes regelmæssigt og hækken skal klippes. Der må ikke opbevares større mængder affald og effekter, der kan give lugtgener og rod. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakt os.

Snerydning
Det er dig som lejer, der skal holde dit fortov samt indkørsel fri for sne. Fortovet skal være ryddet senest kl. 7.00 om morgenen og holdes fri for sne indtil kl. 22.00 om aftenen.  Hvis du forsømmer dit ansvar, kan du dømmes til at betale en erstatning, såfremt nogen falder på din grund og kommer til skade.

Renovation
Ved hver bolig er der opsat en grønaffaldsbeholder til gråt og grønt affald. Ikast-Brande kommer tømmer affaldsbeholderen hver 14. dag. Via Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, kan du tilmelde dig Ikast-Brande kommunes SMS-ordning, derefter vil du modtage en sms dagen før, du får tømt din affaldsbeholder.

Storskrald
Har du storskrald eller haveaffald skal det afleveres kommunens genbrugsplads www.affaldoggenbrug.ikast-brande.dk gratis.

Opførsel af havestue mm.
Har du ønsker om at opføre en havestue, redskabsskur, terrasse mm. Skal der søges om tilladelse ved boligforeningen om dette på forhånd.  Ansøgningen skal indeholde tegning af projektet, placering på grunden, materiale beskrivelse, evt. plan over afledning af regnvand.
Såfremt der fra Ikast-Brande Kommunes side kræves en byggetilladelse, vil udgiften hertil blive opkrævet ved dig.

SMS- service
Du kan tilmelde dig vores sms-service. Sms-service er en ny og hurtig måde for os at komme i kontakt med vores beboere på.  Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opstået situationer som drift og forsyningsforstyrrelser, men også til mere almene informationer om arbejde i afdeling eller ferielukning. Vi sender en sms til alle de telefoner, der er tilknyttet adressen. Du kan tilmelde dig her Sms-service