Regnskab og Budget

Budget 2016

Afdeling 13
          
          
 Ejendommens beligenhed: Lyngtoften 38-58, Rugtoften 17-59 
      7430  Ikast   
          
 Administrationen har udarbejdet dette forslag til budget 2016, som dækker perioden 01.01
 til 31.12 2016      
          
 Budgettet viser en lejeforhøjelse på  kr. 57.114,00 svarende til 3,58 %  
          
 Diverse bidrag:      
 Administrationsbidrag udgør kr. 3.602,00 pr. lejemålsenhed  
 Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed   
 Bidrag til Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed   
          
 Årets opsparing:      
 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelsekr.67pr. m² 
 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordningkr.8pr. m² 
 123 Tab ved fraflytninger kr.0pr. m² 
 124 Andre henlæggelser kr.0pr. m² 
          
 Gennemsnitlig leje pr. m² pr.    625,81 
          
 Stigning pr m²    22,40 
          
 Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.01.2016  648,21 
          
 I almene boliger er der ingen, der skal tjene på boligerne.   
 Huslejen modsvares af de udgifter der er forbundet med driften af afdelingen.