Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar, der er økonomisk og juridisk ansvarlig for Ikast Andelsboligforening. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen udfører deres arbejde efter gældende lovgivning, samt efter bestyrelsens målsætninger. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskabet for hovedforeningen samt regnskaberne i de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen består af 7 personer, hvoraf minimum 5 af dem, skal være beboer i Ikast Andelsboligforening.

Hovedbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og konstituerer sig efterfølgende. 

Formand Jan FonnesbækTlf. 50 47 75 49
NæstformandMarlene SunesenTlf. 21 15 80 88
BestyrelsesmedlemRikke Benthin 
BestyrelsesmedlemPeter R. NielsenTlf. 24 89 56 88
BestyrelsesmedlemChristian Nielsen Tlf. 22 61 23 48
BestyrelsesmedlemStine KlitgaardTlf. 81 61 32 72
BestyrelsesmedlemBente EggertsenTlf. 51 83 58 44