El, vand og varme

El afregnes direkte med din valgte el-leverandør.

Vand er inkulderet i huslejen.

Varme betales a/conto hver måned sammen med huslejen.
Der udarbejdes et varmeregnskab hvert år. Varmeregnskabsåret går fra 1.1 - 31.12.
Årsaflæsningen foretages af Brunata. På deres hjemmeside kan du følge dit forbrug, via det login du fik tilsendt ved din indflytning http://www.brunata.dk