Nyheder

Udskiftning af entredøre og låse til lejemålene.
 
Der er blevet afholdt licitation på udskiftning af entredøre fra lejemålene til opgangen i afdelingen.
 
Udskiftningen forventes at kunne blive udført i løbet af november og afsluttes senest uge 51, 2015.
 
Vi forventer af udskiftningen kan foretages i løbet af 2 arbejdsdage.

Samtidig er det besluttet at låsene også udskiftes. Låsene udskiftes til MEDECO systemet.
Det betyder at, de fleste lejere skal have nye nøgler.
Vi har registret antallet af udleverede nøgler, og lejerne får udleveret det samme antal nøgler som der er registret på lejemålet.
For enkelte lejere sker der ingen ændring, da man allerede har MEDECO systemet. Fællescylindre til kælderdøre udskiftes også til MEDECO, således nøglen til lejemålet også passer i disse låse.
Viceværterne udskifter cylindrene i postkassen og udleverer nøgler til lejerne samtidigt.
Der skal kvitteres for modtagelsen af nye nøgler af den enkelte lejer.
 
Den enkelte lejer adviseres forud om tidspunkt for udskiftning i det enkelte lejemål.