Faciliteter

Nedenunder kan du læse om de faciliteter, der er at finde i din afdeling.
(Klikker du på nedenstående links springer du direkte til emnet)

Antenneforhold
Parabol
Hvidevarer
Vaskeri
Trappeopgang
Garage
Kælderrum
Parkering
Gårdareal
Renovation
Storskrald
Sms-service

 


Antenneforhold
Alle i afdelingen har mulighed for at se kabeltv fra YouSee.
Med huslejen følger "den lille grundpakke" ønsker du mellempakken eller fuldpakken, skal du selv kontakte, aftale og afregne med YouSee.
Der er også mulighed for at afmelde grundpakken og dermed ikke betale antennebidraget. Ønsker du at afmelde grundpakken og dermed ikke betale antennebidraget, skal du kontakte boligforeningens kontor.
Alle henvendelser vedrørende tvpakke, fejlmeldinger, ændringer, klager m.v. skal rettes til YouSee.
YouSee kan kontaktes på telefon 70 70 40 40 eller på deres hjemmeside 
www.yousee.dk

 

Parabol
Ønsker du at opsætte en parabol ved din lejlighed, må dette ikke ske uden foregående ansøgning. Såfremt man opnår tilladelse til opsætning af parabol, skal der indbetales et depositum kr. 2.000,00 til evt. reparationer på murværket.

Hvidevarer
Der hører ingen hvidevarer til boligen.

Vaskeri
I kælderen mellem Skolegade 38 og Jens Holdgårdsvej 28 er vaskerkælderen. Vaskekælderen må benyttes af alle beboere i afdelingen.Ved indflytning får man udleveret en vaskebrik ,som registrer ens vaskeforbrug, afregningen bliver herefter opkrævet med huslejen. På hjemmeside
www.turtavlen.dk er det muligt at book vasketid eller se om vaskeriet er ledigt. På hjemmesiden skal du bruge dit bolignr. dette kan du bl.a. finde på din lejekontrakt.


Trappeopgang
Indgangspartier og trappeopgange er fællesarealer, hvor vi alles færdes. Når du færdes i disse fællesarealer er det vigtigt du tager hensyn til de øvrige beboere, hvad enten det drejer sig om renholdelse, vedligeholdelse eller henstillede effekter i opgangen.  Trappeopgangen skal holdes fri for cykler, sko blomster osv. så der ved evt. brænd eller sygdom er frit adgang for redningsmandskab.
Er du tilmeldt vores sms-service vil du modtage en sms dagen før, der vil blive vasket trapper i opgangen.  


Garage
Som beboer er det muligt at leje en garage i afdelingen. Kontakt boligforeningens kontor for opskrivning på ventelisten. Garage må alene benyttes til parkering af biler, motorcykel og må således ikke anvendes til lagerrum, hobbyværksted eller lignende.


Kælderrum
Som beboer er det muligt at leje et ekstrakælderrum. Kontakt boligforeningens kontor for opskrivning på ventelisten. Kælderrummet må alene benyttes som opbevaring og ikke hobbyværksted med anvendelse af maskine mm.  Kælderrummet må ikke udlejes eller lånes til andre.


Parkering
Der er mulighed for parkering i gården.


Gårdareal
Der er gårdareal, hvor der er opsat bord og bænke til fælles brug af alle beboer, derudover er der legeplads samt opsat tørresnore.


Renovation:
I afdelingen er der opsat molokker, til sortering af affald.
- Gråt affald: Mælke- og juicekartoner, bleer, cigaretskod, og aske, snavset plast og indpakningsfolie, pizzabakker.
- Grønt affald: Rester af frugt og grønt, kaffegrums, teblade og filtre, brød og kagerester, kødaffald og andet madaffald.
- Papir og småt pap: Aviser ugeblade, reklamer mv. Småt pap ex. Cornflakes, tandpasta pakninger og lign.
- Glas: Tomme og skyllede glas og flasker, vinflasker, glasflasker fra olie, dressing og drikkeemballageglas.
- Dåser og plastdunke: Metaldåser fra øl og sodavand, skyllede konservesdåser og plastik dunke fra skyllemiddel, shampoo, plastflasker fra saft m.v.
- Batterier: Alle former for små bærbare batterier.


Storskrald
To gange årligt vil der blive opstillet container til storskrald. Ved storskrald menes møbler, tæpper, tøj, elektronik, jern og metal. Storskrald kan også afleveres gratis på kommunens genbrugsplads
www.affaldoggenbrug.ikast-brande.dk

Sms- service
Du kan tilmelde dig vores sms-service. Sms-service er en ny og hurtig måde for os at komme i kontakt med vores beboere på.  Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opstået situationer som drift og forsyningsforstyrrelser, men også til mere almene informationer om arbejde i afdeling eller ferielukning. Vi sender en sms til alle de telefoner, der er tilknyttet adressen. Du kan tilmelde dig her Sms-service