Regnskab og Budget

Det kommende års budget vedtages på afdelingsmødet, der afholdes hvert år i august/september måned.