Fraflytning

  • En opsigelse skal være skriftlig.
  • Du hæfter for huslejen i hele opsigelsesperioden, såfremt lejligheden ikke er genudlejet inden.
  • Tag stilling til, om du selv ønsker at istandsætte lejligheden.
  • Lejligheden skal være ryddet og rengjort ved fraflytningssynet.
  • Boligforeningen aflæser el, vand og varme og sender oplysningerne videre.
  • Husk at oplyse os din nye adresse, så vi kan fremsende en flytteopgørelse mm.
  • Husk at flytte din adresse ved Ikast-Brande kommune samt Post Danmark.