Hvorfor er jeg kommet længere ned på ventelisten?

Din placering på ventelisten kan ændre sig fra dag til dag. Det kan blandt andet være fordi, at ansøgere med en højere anciennitet, som hidtil har stået i bero, nu har valgt at blive aktive. Så kommer de foran på ventelisten. 

Det kan også være fordi, at ansøgere, som allerede har en bolig i boligforeningen, er kommet foran på ventelisten. Din placering kan således hele tiden ændre sig – både frem og tilbage – og derfor skal du blot opfatte den som vejledende.