Hvad gør jeg, hvis jeg lige pludseligt ikke kan betale min husleje?

Hvis du ikke betaler din husleje til tiden, vil du modtage et rykkerbrev med krav om betaling inden 14 dage fra modtagelsen af brevet. Samtidig bliver du pålagt et gebyr på kr. 275,00.

Betaler du ikke inden fristens udløb, vil sagen blive overdraget til inkasso.