Kan jeg overdrage boligen til en anden?

Først og fremmest skal du altid huske at kontakte os, hvis du ønsker at overdrage din bolig til en anden. 

Ved separation eller skilsmisse kan du og din partner selv vælge, hvem der fortsat skal leje boligen, uanset hvem der står registreret som boligtager.

Ved papirløst samliv skal du og din partner have haft fælles husstand i mindst to år, for at partneren kan få overdraget leje af boligen. Ved dit dødsfald fortsætter din ægtefælle eller papirløse partner (igennem mindst to år) som lejer. Endelig kan boligforeningen give tilladelse til, at en person, der er blevet forsørget af dig - herunder et barn under 18 år - kan fortsætte med at leje boligen.

Ved overdragelsen indtræder den part, der fortsætter som lejer, i alle den tidligere lejers rettigheder og forpligtelser over for boligforeningen.